Strona tytułowa książki wydanej w Warszawie w 1903 roku.