Rycina z książki  Józefa Sebastiana Pelczara "Ziemia Święta i islam czyli Szkice z pielgrzymki do Ziemi Świętej, którą w roku 1872 odbył i opisał Józef Pelczar . Cz. 1, Ziemia Święta.", wydanej  w 1875 roku we Lwowie  (s. 111).