Fotografia opublikowana w 1930 roku w "Księdzie pamiątkowej dziesięciolecia Pomorza", s. 121.