Fotografia Edwarda Hartwiga ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.