Fotografia opublikowana w publikacji W. Zabawskiego "Droga do ziemi obiecanej. Ruch narodowy na Śląsku Cieszyńskim i udział w nim ewangelików (1848-1920)" wydanej w Cieszynie w 1934 r. (s. 213)