Prof. Jerzy Horak - naukowiec czeski, w towarzystwie konsula czechosłowackiego w Krakowie dr. Antonina Maixnera i prof. Władysława Semkowicza (od lewej do prawej).