Fotografia z lat 1927-1939 ze zbiorów Fototeki FINA.