Jerzy Osmołowski, komisarz generalny RP na Kresach.