Od lewej: Jerzy Passendorfer, Ludwik Starski, osoba nieznana, Leonard Buczkowski. 1953 r.

Źródło: Archiwum prywatne Allana Starskiego. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Allana Starskiego.