Jerzy Pichelski roli tytułowej w "Księciu Niezłomnym" Juliusza Słowackiego według Pedra Calderóna de la Barca. (przed 1939 r.)