Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego