Fotografia z publikacji "Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego", Poznań 1930, s. 161.