Litografia według wzoru Rafała Hadziewicza ze zbioru M. Fajansa "Wizerunki polskie..." wydanego w Warszawie w latach 1851-1862.