Radca w Wydziale Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Fotografia portretowa.