Jerzy Smoleński "Gęstość przyrostu naturalnego ludności i jej znaczenie międzynarodowe" (strona tytułowa)