Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Filomoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.