Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Fototeki FINA