Fotografia z tablicy pamiątkowej poświęconej kompozytorowi. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (autor: Szczebrzeszyński, foto przekazane przez autora do domeny publicznej).