Jerzy Ziarnik wystąpił w tym filmie w roli marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 

Fotografia ze zbiorów Fototeki FINA.