Pocztówka wydana w latach 1918-1920 w Lublinie nakładem firmy R. Domińskiego.