Ilustracja z książki Ludwika Janowskiego (opublikowanej pod pseudonimem Ludwik Tur) "Uniwersytet Wileński i jego znaczenie", wydanej w 1903 roku we Lwowie przez Macierz Polską (s. 11).