Fotografia ilustracji zamieszczona w albumie "Legiony 1914-1916 : Portrety oficerów I brygady i działaczy politycznych".