Portret nieznanego autora sprzed 1831 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.