Miniatura z dzieła Macieja z Miechowa "Chronica Polonorv[m]", wydanego w Krakowie w 1519 roku. .