Miedzioryt Martina Bernigerotha  z 1730 roku.  Rycina z dzieła J.F. Sapiehy "Annotacye Historyczne i początku, dawnocsi [!], zacnosci Heroicznego [...] Orderu, Kawalerów Białego Orła przez Nayjaśnieyszego króla JMci Augusta II [...]", Warszawa 1730.