Litografia z lat 1841-1850 wzorowana na rysunku Jana Chruckiego