Litografia niemiecka wydana w Berlinie przez A. Sala.