Fotografia z 1904 roku wykonana przez George Charlesa Beresforda. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.