Litografia odciśnięta we Lwowie w Instit. Ossolińskich przed 1835 rokiem.