Rycina z albumu "Hommes illustres polonais", wydanego w Warszawie po 1851 roku przez Franciszka Daziaro.