Fotografia wykonana przez Zakład Fotograficzny Karola Beyera po 1858 roku.