Fotografia opublikowana w 1919 roku w dwutygodniku "Polska Flota Napowietrzna", nr 1, s. 3, udostępniona przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.