Józef Gacki "Z dzieiów polskich zabawa historyczna w sposobie loteryi ułożona" (strona tytułowa)