Fotografia wykonana przez Czesława Datkę 5.04.1945 r.