Strony tytułowe książki wydanej w 1904 roku w Lwowie i  Warszawie.