Litografia z 1850 roku wydana w Paryżu przez Lemerciera, udostępniona przez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową.  Źróło kopii cyfrowej: http://www.europeana.eu/portal/pl/record/09404/D0A934B82F920EE90F28C126A31DF5CFF58D37A7.html.