Józef  Łoskoczyński, portret Henryka Sienkiewicza, grafika wg obrazu Kazimierza Teofila Pochwalskiego.