Ilustracja z książki Wojciecha Kętrzyńskiegp "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich", wydanej w 1894 roku we Lwowie  funduszem Zakładu Ossolińskich.