Fotografia opublikowana w książce Bronisława Gubrynowicza "Józef Maksymiljan Ossoliński : człowiek i pisarz", opublikowanej w 1928 roku we Lwowie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.