Fotografia z publikacji "Grudziądz (w cyfrach) wczoraj! Dzisiaj! Jutro?…",  wydanej w Grudziądzu w 1935 roku (s. 5)