Drzeworyt Aleksandra Regulskiego według wzoru Franciszka Tegazzo i Michała Trzebieckiego, opublikowany w 1879 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 160 s. 33.