Józef Mikołaj  Potocki "Notatki myśliwskie z Dalekiego Wschodu. 2, Cejlon" (fragment)