Józef Mikołaj  Potocki "Notatki myśliwskie z Indyi" (fragment)