Józef Mirecki pseudonim "Montwiłł", jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej - fotografia portretowa.