Józef Mycielski, w: J. Staszewski, Gen. Michał Mycielski i udział rodziny Mycielskich w powstaniu listopadowym, Poznań 1930