Fotografia opublikowana w 1939 roku w piśmie „Życie Medyczne”, nr 14-15, s. 1.