Fotografia wykonana przez Zakład Fotograficzny Jan Malarski i S-ka s. z o.o.  w latach 1913-1939,