Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów - fotografia sytuacyjna z Kasztanką.