Józef Piłsudski i Jędrzej Moraczewski (ok. 1927 r.)