Józef Piłsudski (drugi z lewej)  i oficerowie I Brygady podczas kampanii na Wołyniu (1916 r.). Władydław Prażmowski trzeci z prawej.